Föreläsningar

Fredrik Reinfeldt är en erfaren och ofta anlitad talare med över trettio års erfarenhet av publika och digitala framträdanden både i Sverige och internationellt.

Han skräddarsyr sina anföranden om geopolitisk påverkan, ledarskap och om hur man ska lära sig att hantera förändring. Han fördjupar analyser om demografi, städers utveckling, hållbarhetsfrågor och om det mänskliga livets förändrade förutsättningar.

Fredrik Reinfeldt blandar humor med stort allvar. Hans anföranden blir ofta en ögonöppnare för att förstå vad som sker i omvärlden.