Föreläsningar

Fredrik Reinfeldt är en erfaren talare med nära trettio års erfarenhet av publika framträdanden både i Sverige och internationellt.

Han talar bland annat om förändringar i Sverige, Europa och världen. Hur påverkas vi av dessa förändringar samt hur ska vi anpassa och förnya oss. Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring.